Ehrung

v.l.: Saskia, Karl und Ayele
v.l.: Saskia, Karl und Ayele

 

08.03.2019 / LEMGO / Foto: P.L